09129548473
09129548473

دسته بندی: تناسب اندام

قارچ گانودرما

گانودرما چیست؟ 

گانودرما چیست؟  گونه های گانودرما از قارچ های مهم در حال پوسیدگی چوب هستند که در سرتاسر جهان وجود دارند.

ادامه مطلب
سبد خرید