09129548473
09129548473

دسته: انواع کره مغزها

آجیل ها پروتئین و فیبر بالایی دارند در نتیجه باعث احساس سیری و انرژی بیشتری می شوند. این مسئله می تواند کمک کند تا کالری کمتری مصرف کنید چربی موجود در آجیل ها اشباع نشده هستند. چربی های اشباع نشده بهتر از نوع اشباع موجود در گوشت یا چربی های ترانس موجود در بسیاری از غذاهای فرآوری شده هستند. مصرف چربی های غیر اشباع در حد اعتدال به ثبات قند خون و انسولین هم چنین هورمون تنظیم کننده آن ها کمک می کنند.

سبد خرید