کلسیم بار آبیش

10,000 تومان

کنجی بارآبیش

11,000 تومان

گانوبار

11,000 تومان

کوکوبار آبیش

12,000 تومان

انرژی بار

12,000 تومان

پروتئین بار 40 درصد آبیش

12,000 تومان

پروتیین بار۶۰ درصد آبیش

13,000 تومان

ویتا بار آبیش

15,000 تومان

پروتئین بار c-8

15,000 تومان

کاکامو پلاس آبیش

15,000 تومان

پروتیین بار کاکامو آبیش

20,000 تومان

سرکه سیب طبیعی وارگانیک آبیش

31,500 تومان

سرکه انگور ارگانیک وطبیعی

31,500 تومان

سرکه خرما طبیعی وارگانیک آبیش

31,500 تومان

رب زرشک

43,500 تومان

رب لیمو عمانی

43,500 تومان

رب انار آبیش

43,500 تومان

شیره خرما طبیعی وارگانیک آبیش

49,000 تومان

شیره انگور طبیعی و ارگانیک آبیش

53,000 تومان

شیره توت طبیعی و ارگانیک آبیش

55,000 تومان

چهار شیره آبیش

55,000 تومان

شیره سیب آبیش

55,000 تومان

شیره انجیر طبیعی وارگانیک آبیش

57,000 تومان

پنج شیره آبیش

58,000 تومان

سه شیره وارگانیک آبیش

64,000 تومان

کره بادام زمینی ارگانیک

65,000 تومان

کره بادام زمینی طبیعی وعسلی آبیش

65,000 تومان

عسل طبیعی و ارگانیک آبیش

67,500 تومان

کره بادام درختی طبیعی وارگانیک آبیش

85,000 تومان

کره پسته طبیعی و ارگانیک آبیش

90,000 تومان
ما عاشق محصولاتی هستیم که تولید میکنیم.محصولات

محصولات آبیش چه ویژگی هایی داره؟

مهمترین رسالت ما حذف نگهدارنده ها ورواج تغذیه سالم وطبیعیه تا بتونیم بیشتر کنار هم باشیم .

100%
 

بدون قند ویژه
ورزشکاران

100%
 

بدون نگهدارنده
وافزودنی

پروتیین بارهای آبیش
100%
 

ارگانیک سالم و
طبیعی

100%
 

رژیمی وپروتئینی
وگان

مجله آبیش

مطالب وترکیبات ارزشمند