دفتر فروش صنایع غذایی آبیش

تهران شهرک صنعتی نصیر آباد خیابان اصلی پلاک ۶ واحد ۲

شماره های تماس ۰۹۱۲۹۵۴۸۴۷۸-۰۹۱۲۸۹۷۷۴۷۷

۰۲۱۵۶۳۸۴۹۸۸