دفتر فروش صنایع غذایی آبیش

تهران بخش مرکزی محله انبار نفت خیابان شهید نادر زربافیان کوچه شهید محمدی پلاک ۱۱ فروشگاه آبیش

 

شماره های تماس

۰۹۱۲۹۵۴۸۴۷۸-۰۲۱۵۵۶۶۶۲۷۵