کنجی بارآبیش

6,000 تومان

کنجی بار آبیش کنجد عسلی خوشمزه  باترکیب کنجد با کیفیت ایرانی وبادام رمینی وعسل وشکر سرخ طعمی فراموش نشدنی وسلامت را به یاد میگذارد.

 

دسته: