رب زرشک

30,000 تومان

وجود آلکالویید ها در زرشک باعث شده که خاصیت آنتی بیوتیکی داشته ودر درمان عفونت ها موثرواقعه شود به علت دارا بودن اسید های آلی باعث تغییر  phادرارشده ودردرمان بیماری های کلیوی وبه خصوص سنگ کلیه سودمند است .محرک صفرابوده وبرای بهبود عملکرد کبد موثر است .به درمان عفونت های انگلی ومشکلات گوارشی کمک میکند زرشک میتواند در کنترل قند خون موثر باشد .

زرشک حاوی اسید اسکوربیک یا ویتامین cبوده و میتواند در بهبود سرماخوردگی موثر واقع شود .رب زرشک در درمان آفت دهان موثر است.